สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรม รถยนต์ รถจักรยานยนต์

แนวทางการบริหาร

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ครบ ตรง จริง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

ด้านมาตรการ

ต้องสร้างมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน ปัญหาการโจรกรรมรถอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการสร้างการรับรู้

สร้างการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันตนเอง และการแจ้งเหตุทางหมายเลข 1192 (ศปจร.ตร.) เมื่อเกิดเหตุ

0 จำนวน
รถที่หายทั้งหมด
0 จำนวน
รถจักรยานยนต์ที่หาย
0 จำนวน
รถยนต์ที่หาย
ลำดับที่ ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อ รุ่น พื้นที่รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง สถานะ ติดต่อศูนย์รถหาย
โปรดระบุเงื่อนไข แล้วกดปุ่มค้นหา
คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับรถหาย